Krovinių gabenimas 2023 m. Kaip logistikos bendrovės rūpinasi tvarumu?

Jau įsibėgėjant 2023 metams, viso pasaulio pramonės sektoriai žengia pirmyn. Krovinių vežimo pramonė – ne išimtis. Procesai ir technologijos čia toliau vystosi. Na, o vis daugiau dėmesio skiriama tvarumui.

Būtent šį įrašą norėtume paskirti tam, kad panagrinėtume inovatyvias strategijas ir technologijas, kurias logistikos įmonės naudoja savo veikloje, siekdamos sumažinti poveikį aplinkai ir siekdamos žalesnio rytojaus mums visiems.

Suprasdami naujausias tvaraus krovinių vežimo tendencijas, sužinokite, kaip Jūsų įmonė gali prisidėti prie ekologiškesnės tiekimo grandinės kūrimo: taip išliksite priekyje bei neleisite šio pranašumo įgyti savo konkurentams.

Žalesnės ir ekonomiškesnės transporto priemonės

Jeigu kalbame apie lėktuvus, traukinius ar laivus, tai didelių pokyčių ar inovacijų čia nėra. Tačiau, kadangi Europoje dominuoja krovinių gabenimas sausumos keliais, aktualūs visi šioje sferoje vykstantys pokyčiai. O jų tikrai netrūksta!

Transporto priemonių gamintojai vis daugiau dėmesio skiria tvarumui, todėl ekologiškos transporto priemonių technologijos vaidina vis svarbesnį vaidmenį logistikos verslo kasdienybėje. Jau dabar daugėja miestų, kur vidiniais, trumpais maršrutais krovinius pristato tik elektrifikuotos transporto priemonės. Nemažai gamintojų į masinę gamybą paleido jau ir vidutinį nuotolį galinčius įveikti sunkvežimius. Jie tampa vis patrauklesne alternatyva.

Alternatyviu kuru varomų transporto priemonių, pavyzdžiui, elektrinių sunkvežimių, diegimas padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir priklausomybę nuo iškastinio kuro. Nors šios technologijos teikia daug vilties, realiomis sąlygomis vis dar kyla iššūkių sprendžiant tokias problemas kaip ribotas įkrovimo stotelių skaičius, brangesnė įsigijimo kaina ir ne tik.

Skaitmenizacija bei procesų optimizacija

Logistika – labai nuo analoginių procesų priklausomas sektorius. Ar tai krovinių gabenimas jūra, skraidinimas oru ar pervežimas sausuma bei geležinkeliais, didesnė dalis sandorių ir procesų vis dar nėra skaitmenizuoti. Visgi, matome tendenciją, kad auganti paslaugų teikėjų bei profesionalų dalis ieško arba, pirmai progai pasitaikius, diegia inovacijas į savo veiklą.

Logistikos bendrovės renkasi technologijas, kad pavyktų optimizuoti maršrutus, konsoliduoti krovinius ir taikyti kitas efektyvumą didinančias priemones. Pagrindiniai tikslai – sumažinti degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį.

Efektyvumui didinti naudojamos inovatyvios technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas (DI) ir daiktų internetas (IoT). Jos leidžia stebėti besikeičiančius duomenis ir priimti sprendimus realiuoju laiku, atsižvelgiant į naujausius bei aktualiausius duomenis. Logistikos įmonės, racionalizuodamos veiklą ir mažindamos bereikalingą administracinį darbą, gali gerokai sumažinti savo poveikį aplinkai.

Puikus to pavyzdys – 1L Desk sistema. Joje kiekvienas ,,First Logistics“ klientas turi savo paskyrą, kur gali stebėti su savo kroviniais susijusią informaciją.

Tvaresni pakavimo sprendimai gabenant krovinius

Plastiko, popieriaus ir kitos pakavimo atliekos – didelis ir skaudus sopulys visam pasauliui. Visuose žemynuose tikrai netrūksta papildomų šiukšlių, todėl gamintojai, tiekėjai ir vežėjai ieško tvaresnių alternatyvų seniems, netaupiems pakavimo sprendimams.

Kaip matome, siekis didinti tvarumą apima ne tik transportavimo būdus, bet ir daug daugiau. Būtent 2023 metais labai aišku, kad nemažai dėmesio skiriama ekologiškoms pakavimo medžiagoms ir į tvarumą orientuotoms pakavimo praktikoms. Taip išvengiama švaistymo ir ne tik padedama planetai, bet ir sutaupoma.

Perėjimas prie tvarių pakavimo sprendimų, pavyzdžiui, bio-degradable medžiagų ir daugkartinio naudojimo konteinerių, padeda mažinti atliekų kiekį ir krovinių vežimo pramonės poveikį aplinkai. Dėl to įmonės gali gauti naudos iš sutaupytų lėšų ir geresnio prekės ženklo vertinimo, nes prisidedama prie aplinkosaugos, tvarumo. Tokios iniciatyvos labai atliepia ir tada, kai vyksta krovinių gabenimas jūra, oru ar mišriu būdu, ne tik sunkvežimiais.

Pasinaudojimas biudžetinėmis paskatomis

Vyriausybės reglamentai ir paskatos atlieka svarbų vaidmenį skatinant tvarumą įvairiose pramonės šakose, o taip pat ir logistikoje.

Paramos priemonės ir programos, skirtos ekologiškesnei verslo praktikai skatinti, pavyzdžiui, anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslai ir finansinės paskatos alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms, padeda pastūmėti verslus link bendrų tvarumo tikslų. Kone aiškiausias to pavyzdys – paskatos perkant aplinkai draugiškesnes kelių transporto priemones ir mokesčiai už taršą.

Kadangi teisės aktai ir toliau keičiasi, logistikos įmonės turi stebėti tuos pokyčius ir pritaikyti savo strategijas, kad išliktų ne tik konkurencingos, tačiau ir atitiktų aukščiausius kokybės standartus rinkoje.

Krovinių konsolidavimas, optimalesnis LTL krovinių gabenimas

Vienas didžiausių finansinių iššūkių ir nuolatinių galvos skausmų logistikos bendrovėms yra vadinamieji tušti kilometrai (angl. empty kilometers). Tai yra tas laikas ir tas atstumas, kurį transporto priemonės įveikinėja tuščios ir neuždirba naudos. Tada ne tik patiriami nuostoliai, tačiau ir veltui teršiama aplinka, kadangi išmetamas CO2 arba naudojama energija. Kolaboravimas, bendradarbiavimas, konsolidavimas bei išmanesnė LTL krovinių gabenimo vadyba padeda šiuos iššūkius įveikti.

Bendradarbiavimas logistikos srityje yra nauja tendencija krovinių vežimo pramonėje, nes įmonės atpažįsta galimą bendro darbo naudą siekiant dalytis ištekliais ir optimizuoti pajėgumų panaudojimą. Bendrai naudodamos transporto išteklius, įmonės gali sumažinti tuščių krovinių gabenimą ir sumažinti keliuose važiuojančių transporto priemonių skaičių, taip mažindamos išmetamųjų teršalų kiekį ir skatindamos tvarumą. Toks bendradarbiavimo metodas ne tik naudingas aplinkai, bet ir gali padėti sutaupyti lėšų bei padidinti veiklos efektyvumą.

Siuntėjai taip pat stengiasi dažniau konsoliduoti mažesnes siuntas į dideles, o išmaniosios technologijos padeda valdyti LTL krovinių statusus ir situacijas. Dalinių krovinių gabenimas dėl to atliekamas ekonomiškiau ir paliekant mažesnį pėdsaką aplinkai.

Strateginių tikslų siekimas

Didėjanti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) svarba logistikos pramonėje atspindi didėjantį vartotojų poreikį siekti tvarumo.

Įvairios logistikos įmonės gali parodyti savo įsipareigojimą rūpintis aplinkosauga ir sukurti teigiamas asociacijas su prekės ženklu ĮSA iniciatyvas įtraukdamos į savo bendrą verslo strategiją. Be to, ĮSA iniciatyvos gali padėti įmonėms ir kitais būdais.

  • Pritraukti ir išlaikyti geriausius talentus, nes darbuotojai vis dažniau ieško darbdavių, kurie vadovaujasi tvirtomis etinėmis vertybėmis ir yra įsipareigoję siekti tvarumo;
  • Išlaikyti ir/ar pritraukti užsienio investuotojų lėšas;
  • Gauti pripažinimą ar apdovanojimus;
  • Sukurti galimybę dalintis patirtimi ir rezultatais su kitais.

Modernioje aplinkoje krovinių gabenimas oru, jūra, sausuma ar kitais keliais negali būti atribojamas nuo platesnių vartotojų lūkesčių. Na, o jie būtent ir yra – tvarumas, aplinkotvarka, ekologija.

Apibendrinimas

Galime apibendrinti, kad 2023 m. tvarumas logistikos pramonėje tikrai nebebus tik nišinis klausimas. Jis labiau apsiims vaidmenį, tokį kaip varomoji visos pramonės šakos jėga.

Pasirinkdamos ekologiškesnį transportą, didindamos efektyvumą per optimizavimą, pritaikydamos tvarius pakavimo sprendimus ir dalyvaudamos bendradarbiavime su partneriais, įmonės gali gerokai pasistūmėti mažindamos savo poveikį aplinkai. Keičiantis vyriausybinėms nuostatoms ir augant vartotojų poreikiui didinti indėlį į tvarumą, logistikos įmonės turi prisitaikyti, kad išliktų konkurencingos ir prisidėtų prie žaliosios krypties kūrimo.